Wydawca treści Wydawca treści

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć

Występuje tu unikatowy na terenie Puszczy Kozienickiej zespół źródeł, z których największe nosi nazwę „Królewskie Źródło", nazwane przez miejscową ludność również „Źródełkiem Miłości" (według tradycji pił z niego wodę sam król Władysław Jagiełło).

Augustów

Rezerwat „Źródła Królewskie"

Powstał w 2000 r. Obejmuje powierzchnię 29,67 ha. Występuje tu unikatowy na terenie Puszczy Kozienickiej zespół źródeł, z których największe nosi nazwę „Królewskie Źródło", nazwane przez miejscową ludność również „Źródełkiem Miłości" (według tradycji pił z niego wodę sam król Władysław Jagiełło).

Na terenie rezerwatu odnaleźć można objęte ochroną zbiorowiska grądu wysokiego oraz łęgu olszowo-jesionowego.

Izba Dydaktyczno –Muzealna Puszczy Kozienickiej

Utworzona w 1994 r. Zlokalizowana w dawnej leśniczówce z 1905 r. Znajdują się w niej muzealne ekspozycje walorów krajoznawczych, historycznych i kulturowych Puszczy Kozienickiej. Obejmuje trzy sale ekspozycyjne i jedną dydaktyczną. Na zewnątrz izby obejrzeć można dawny sprzęt leśny i kolejki wąskotorowe do transportu drewna, mini ogród dendrologiczny oraz oczko wodne z żółwiami błotnymi.

Wyłuszczarnia szyszek, drewniany zabytek z 1933 r., unikalny obiekt gospodarki leśnej.

Sezonowa Wioska Indiańska „Ponoka"

Wioska  jest jedyną, w regionie, tego typu placówką, w której przyjeżdżające dzieci mają okazję zobaczyć kopie i repliki oryginalnych wyrobów sztuki Rdzennych Amerykanów.

Siczki

Strzelnica i Gronkowe Góry

W czasie II wojny światowej na terenie wsi Siczki funkcjonował obóz szkoleniowo- wypoczynkowy dla żołnierzy niemieckich z frontu wschodniego oraz dla jednostek Wehrmachtu pochodzenia „kaukaskiego". Na potrzeby żołnierzy wybudowano okazałą strzelnicę. Imponujących rozmiarów kulochwyty oraz solidne i wysokie wały ziemne zostały usypane przez jeńców radzieckich i więźniów pobliskiego obozu pracy. Przy strzelnicy zaczyna się pas wzniesień wydmowych nazywanych Gronkowymi Górami.

Podobny ciąg wzniesień występuje na wschód od zalewu w Jedlni. Są to Mysie Górki.

Na północ od Gronkowych Gór znajduje się uroczysko Meszne, czyli miejsce występowania ostatnich niedźwiedzi w Puszczy Kozienickiej.

Radom

Najciekawsze obiekty na Rynku:

Ratusz wzniesiony w latach 1845-1847 wg projektu Henryka Marconiego, w stylu neorenesansowym.

Dom Gąski  z XVII wieku. Najstarsza z zachowanych mieszczańskich kamienic Radomia, jednopiętrowa. Posiada barokowy szczyt fasady zwieńczony trójkątnie. Według tradycji dom ten, będący własnością rajcy miejskiego Adama Gąski, w sierpniu 1656 roku zajął król szwedzki Karol Gustaw na swą główną kwaterę;

Dom Esterki  – wybudowany na przełomie XVI i XVII w., zniszczony w czasie II wojny światowej. Odbudowany w 1956 na fundamentach dawnego.

Obie kamienice są połączone i stanowią obecnie siedzibę Muzeum Sztuki Współczesnej;

Dom Hoppena  z początku XIX wieku. Mieścił się w nim Sąd Pokoju i Sąd Podsędkowski. Kamienica była własnością rodziny Hoppenów – aptekarzy, działaczy społecznych
i kulturalnych;

Gmach dawnego Kolegium Pijarów  założonego w 1682 r. Mieściły się tutaj : Szkoła Wojewódzką, Męskie Gimnazjum Rządowe, Dyrekcja Kolei Państwowych, Gimnazjum im. dra Tytusa Chałubińskiego. Obecnie siedziba Muzeum im. Jacka Malczewskiego;

Pomnik Czynu Legionów, wystawiony z inicjatywy majora Michała Tadeusza „Brzęk"-Osińskiego
w centralnym punkcie Rynku, gdzie wcześniej stał ratusz, a w czasie powstania styczniowego ustawiono szubienicę. Pomnik przedstawia powiększoną kopię figurki, którą legioniści podarowali Marszałkowi Piłsudskiemu jako prezent urodzinowy. Pomnik odsłonięto podczas IX Zjazdu Legionów Polskich w 1930 r. W 1940 został zburzony przez Niemców, ale w 1998 roku jego kopia powróciła na Rynek w Radomiu.

Muzeum im. Jacka Malczewskiego

Radomskie Muzeum istnieje już 90 lat (powstało w 1923 roku).  Od 3 listopada 1999 r. nosi nazwę Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Urodzony w Radomiu artysta  nigdy nie zapomniał o rodzinnym mieście. Znane są jego słowa skierowane do rady miejskiej: „Radom to moja ściślejsza  ojczyzna – ojczyzna mojego dzieciństwa – ojczyzna mojej myśli artystycznej".

Na stałej ekspozycji można tu zobaczyć 46 obrazów Jacka Malczewskiego (czwarta pod względem wielkości kolekcja w Polsce), i bogaty wybór dzieł najwybitniejszych  malarzy polskich  XIX i XX wieku, m.in.: Hadziewicza, Gersona, Kostrzewskiego, Wyspiańskiego, Chełmońskiego, Brandta, Wyczółkowskiego, Boznańskiej, Weissa… Muzeum posiada bogate zbiory sztuki nieprofesjonalnej,  oraz cenne archiwalia
i zabytki związane z historią miasta i regionu.  

Kościół pod wezwaniem ŚW. JANA CHRZCICIELA

Wzniesiony w latach 1360-1370 z fundacji króla Kazimierza Wielkiego.

Zamek

Wybudowany przez Kazimierza Wielkiego w obrębie murów był gotycką budowlą z czerwonej cegły o niewielkim znaczeniu militarnym. Pełnił funkcję rezydencji wędrującego dworu królewskiego oraz był siedzibą radomskiego starosty. Gościł koronowane głowy, cudzoziemskich posłów. Na co dzień działał w nim sąd grodzki, a okazjonalnie odbywały się sesje sądu ziemskiego, kapturowego oraz Trybunału Skarbowego. W latach 2007-2012 przeprowadzono generalną modernizację „kamienicy starościńskiej".
W piwnicach utworzono  wystawę eksponującą część znalezisk odkrytych w czasie badań archeologicznych prowadzonych równolegle z remontem.

Inne

Muzeum Wsi Radomskiej

To jeden z najciekawszych skansenów w kraju. Jego atutem są nie tylko duże i różnorodne zbiory, ale również bogaty program imprez. Na kilkudziesięciu hektarach pomieszczono 60 budynków charakterystycznych dla tego regionu. Są wśród nich zarówno kryte strzechą chłopskie zagrody, jak i dwory. Zdumienie budzą : sieczkarnia, olejarnia i suszarnia tytoniu, wiatraki, kuźnia, piec garncarski.
W jednej z chat urządzono karczmę, w której można spróbować wiejskich potraw.
Warto jeszcze obejrzeć bogaty zbiór uli figuralnych i narzędzi pszczelarskich oraz wspaniałe powozy. Muzeum prowadzi także warsztaty edukacyjne, podczas których uczestnicy formują bułki z ciasta drożdżowego, ubijają masło w maselnicy, lepią garnki, piorą na tarze, a także tłuką w stępach ziarna zbóż na kaszę. W nagrodę otrzymują "Certyfikat sprawności pradziadka".

Muzeum położone jest na obrzeżach miasta, przy drodze nr 7 Warszawa-Kraków.

Katedra Opieki Najświętszej Marii Panny

Zbudowana została według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego w latach 1898-1918 w stylu neogotyckim. Jest trójnawową budowlą z transeptem i strzelistymi wieżami. Fasada główna ma trzy portale i dużą rozetę w części centralnej.

AIR SHOW

Air Show Radom odbywa się na lotnisku wojskowym (w przyszłości port lotniczy Radom) Radom - Sadków. Pierwsze takie pokazy lotnicze miały miejsce w Radomiu w roku 2000 i do 2003 odbywały się rokrocznie. Po roku 2003 impreza ta urządzana jest co dwa lata. Głównymi organizatorami tych pokazów są: Dowództwo Sił Powietrznych, miasto Radom, Targi Kielce i Aeroklub Polski; honorowy patronat nad tą imprezą objął też Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 

Oprócz pokazów powietrznych można tu również zobaczyć wystawę statyczną wszelkich maszyn latających i firm, które produkują taki sprzęt. Na pokazach lotniczych można obejrzeć głównie akrobacje powietrzne maszyn wojskowych, ale prezentują się także maszyny cywilne i samoloty zabytkowe.

Wsola

Muzeum Witolda Gombrowicza

Muzeum zainaugurowało swoją działalność w 2009r. Mieści się w zabytkowym pałacu w miejscowości Wsola, oddalonej 10 km od Radomia. Wzbogacona jest o pamiątki, zdjęcia rodzinne, listy i rękopisy. Muzeum upowszechnia wiedzę na temat życia i twórczości pisarza.

Czarnolas

Muzeum Jana Kochanowskiego

Jan Kochanowski, wybitny poeta oraz królewski sekretarz związany był przez większość życia
z Mazowszem. Tutaj miał swój majątek oraz dworek w Czarnolesie. W nim powstało większość utworów mistrza. Tu zmarła jego ukochana córka Urszula.

Wybitny poeta doby renesansu został uhonorowany w Radomiu pomnikiem na skraju Parku Kościuszki, przy ulicy Stefana Żeromskiego.

Muzeum Czarnoleskie ma wymiar szczególny, gdyż jest miejscem upamiętnionym życiem, pracą i tradycją wybitnego poety, twórcy literatury staropolskiej, z której tylko on doczekał się tak bogatej i starannie przygotowanej ekspozycji.

Szydłowiec

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych

Mieści się w szydłowieckim zamku, jednej z najpiękniejszych wczesnorenesansowych rezydencji magnackich. Zbiory muzeum obejmują ok. 2000 eksponatów. Stanowi to dwie trzecie instrumentów ludowych zgromadzonych w polskich muzeach. Na wystawie stałej zobaczyć można ok. 300 eksponatów, od najprostszych - listków czy kory do grania, gwizdków ze słomy czy pióra do instrumentów o dużym stopniu skomplikowania. Do najciekawszych należy m.in. największy zbiór harmonii różnych typów, duża kolekcja cymbałów, skrzypiec, instrumentów glinianych, fujarek i piszczałek oraz instrumentów dudowych.

Orońsko

Centrum Rzeźby Polskiej

Zajmuje prawie trzynastohektarowy zespół podworski, w skład którego wchodzą: pałac, kaplica, oranżeria, oficyna, budynki gospodarcze - wszystkie przystosowane do nowych funkcji oraz park krajobrazowy z malowniczymi stawami i starymi drzewami, który jest zarazem galerią rzeźby. Jednym z nowych obiektów w tym zabytkowym, XIX-wiecznym kompleksie jest gmach  Muzeum rzeźby Współczesnej.